Študentka, dobrodošla!

Študentski dom Alojzije Domanjko že od leta 2010 sprejema študentke pod svojo streho v centru Ljubljane. Dom deluje v okviru Zavoda Dominika, ki smo ga sestre hčere Marije Pomočnice ustanovile z namenom vzgoje in izobraževanja med mladimi in otroki.

S študentskim domom želimo študentkam v času študija oz. izobraževanja na univerzitetnem oz. visokem strokovnem izobraževanju zagotovi bivanje in čim boljše študijske pogoje ter omogoči celostno rast v človeških in krščanskih vrednotah.

Kako poteka vpis?

Za vpis v dom je potrebno oddati prošnjo v pisni ali e-obliki. Prošnja naj vsebuje osnovne podatke in razloge oziroma motivacijo, zakaj se želiš vpisati v naš dom.

Prošnji je potrebno dodati življenjepis in morebitna priporočila.

Prošnje za akademsko leto 2021/2022 sprejemamo od 1. 1. 2021 do zapolnitve prostih mest.

Zaželen je ogled študentskega doma in osebno srečanje pred vpisom. Za termin srečanja se je možno dogovoriti na spodnjem naslovu.

Kontakt

Naslov: Gornji trg 21, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: s. Mateja Kranjc

Tel.: 00386 (0) 1 4268 120 ali 00386 (0) 41 244 532

E-naslov: studentskidom.ad@gmail.com