Biblična skupina


V postnem času in prav v letu molitve je v ŠDAD na pobudo študentk zaživela biblična skupina. Srečanja vodi sestra Barbara, prvo srečanje 27. 2. 2024 pa je bilo najprej namenjeno spoznavanju vloge Svetega pisma in prepoznavanju Božje volje v le-tem za naš vsakdan. Tokrat so se udeleženke
poglobile v četrti spev o Božjem služabniku iz preroka Izaija. Ta je živel v 8. stoletju pr. Kr. in je v spevih o Božjem služabniku napovedoval Kristusa ter njegovo mesijansko vlogo, ki je pravzaprav v tem, da začneta ljubezen in usmiljenje zmagovati nad sovraštvom in nasiljem.


Glej, moj služabnik bo imel uspeh,
povzpel se bo in povzdignil
in bo silno vzvišen.
Kakor so se številni zgražali nad njim,
ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen
in njegova postava ni bila več podobna človeški,
tako bo presenetil številne narode,
kralji si bodo zatisnili usta pred njim.
Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli,
tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. (del četrtega speva o Božjem služabniku – Iz 52,13-15)


Pri prebiranju Božje besede je sicer dobro poznati ozadje, zgodovinski kontekst in sosledje odlomkov. A najpomembnejše je, da imamo odprto srce in prisluhnemo, kaj nam Bog govori po Besedi. Zato so predlagani koraki branja naslednji: 1. Moli. 2. Preberi odlomek. 3. Premisli. 4. Uporabi (spravi v življenje). 5. Moli.


Pa veliko blagoslova in vztrajnosti pri prebiranju Svetega pisma!


Kristina Tičar

Foto: arhiv ŠDAD