POSLANSTVO

V študentskem domu Alojzije Domanjko si v prvi vrsti prizadevamo za domačnost in sprejetost. Dom deluje po načelih preventivnega vzgojnega sistema, kar pomeni, da preko formalnih in neformalnih srečanj spodbujamo celostno osebno in duhovno rast. Z različnimi dejavnostmi želimo spodbuditi študentke, da bi živele pristno veselje, odkrivale sebe, Božjo bližino in med seboj gradile iskrene odnose ter si pomagale na različnih področjih, tudi v skrbi za urejenost skupnih prostorov.

Študentski dom deluje v okviru poslanstva sester hčera Marije Pomočnice (FMA), ki študentke spremljamo z molitvijo. V domu je navzoča ena od sester FMA, ki je na razpolago za osebni/duhovni pogovor, klepet ali nasvet.