PROSTOVOLJSTVO

Dom ponuja številne oblike prostovoljstva. Dekleta se lahko kot prostovoljke vključijo pri delu z otroki tako s predšolskimi – program Svetopisemske urice – kot pri delu s šolskimi otroki pri župnijski katehezi ali verouku za otroke s posebnimi potrebami.

Prostovoljstvo je organizirano pri počitniškem varstvu za otroke pa tudi pri angleškem oratoriju, ki se odvija v sodelovanju z animatorji iz tujine. Široke možnosti prostovoljstva ponujajo tudi različni programi, ki jih pripravlja skupnost sester na Bledu v sodelovanju z drugimi animatorji.

Prostovoljstvo se odvija tudi v obliki pomoči na vrtu, urejanju knjižnice … Vedno pa so vrata odprta tudi za nove predloge in pobude glede prostovoljstva.

Vse te oblike prostovoljstva se uvrščajo v širšo mednarodno organizacijo VIDES, ki so jo ustanovile sestre hčera Marije Pomočnice (FMA) z namenom, da povezuje in spodbuja misijonske dejavnosti tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni (npr. misijonska izkušnja v tujini).