Dobrodošla v ŠDAD!

Študentski dom Alojzije Domanjko že od leta 2010 sprejema študentke pod svojo streho v centru Ljubljane. Dom deluje v okviru Zavoda Dominika, ki smo ga sestre hčere Marije Pomočnice ustanovile z namenom vzgoje in izobraževanja med mladimi in otroki.

S študentskim domom želimo študentkam v času študija oz. izobraževanja na univerzitetnem oz. visokem strokovnem izobraževanju zagotovi bivanje in čim boljše študijske pogoje ter omogoči celostno rast v človeških in krščanskih vrednotah.

Kako poteka vpis?

Za vpis v dom je potrebno oddati prošnjo v pisni ali e-obliki. Prošnja naj vsebuje osnovne podatke (ime, priimek, kraj bivanja, tvoj domač naslov – za obveščanje, priporočamo tudi tel. št. ipd.) in razloge oziroma motivacijo, zakaj se želiš vpisati v naš dom.

Prošnji je potrebno dodati življenjepis in morebitna priporočila.

Prošnje za akademsko leto 2024/2025 sprejemamo od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 (prvi prijavni rok), kasneje pa jih sprejemamo in obravnavamo na podlagi razpoložljivih prostih mest skozi celo leto.

Zaželen je ogled študentskega doma in osebno srečanje pred vpisom. Za termin srečanja se je možno dogovoriti prek spodaj navedenih kontaktov:

Kontakt

Naslov: Gornji trg 21, 1000 Ljubljana

Ravnateljica študentskega doma: s. Barbara Poredoš

Tel.: 00386 (0) 1 4268 120 ali 00386 (0) 41 811 369

E-naslov: studentskidom.ad@gmail.com