Molitve v kapeli ŠDAD

Zaradi moje živahne cimre, ki mi kakor sonce razsvetljuje bivanje v študentskem domu Alojzije Domajnko, sem imela čast sodelovati pri ponedeljkovi večerni molitvi za študentke – predlagala je namreč, da bi jo enkrat pripravili medve.

Privilegij je bil izbirati slavilne pesmi, s katerimi smo v kapeli doma skupaj z ostalimi študentkami častile izpostavljenega Najsvetejšega. Pesem Ogenj, ki žge, nas je pospremila v odlomek o Ljubezni iz Pisma Korinčanom, ki govori o resnični ljubezni, ki je dobrotljiva, milostna … Posebej smo se poglobili v njeno drugo navedeno lastnost – dobrotljivost, ki skupaj s potrpežljivostjo po besedah papeža Frančiška pomeni, “da je ljubezen drugim v korist in jim pomaga.”

Z zavedanjem o dobroti našega nebeškega Očeta in težnji, da bi ga čim bolj posnemale v razdajanju, smo na koncu v tišini premišljevale prebrane besede. Verjamem, da jih bomo še velikokrat prebirale in premišljevale o njihovem sporočilu.

Ajda Holy Perčič