Priporočam vam ljubezen in ponižnost

“Želela sem poudariti, da se vsakokrat, ko nam Gospod nakloni kakšno zadovoljstvo, tudi zahvalimo in mu vrnemo s kakšno odpovedjo.”

“Ponižnost ne škodi nikomur, še najmanj pa meni.”

Marija Dominika Mazzarello