Pričakovanje

Virus nas, študentk v ŠDAD in sester FMA, prav gotovo ni prikrajšal pestrega in veselega pričakovanja božičnih praznikov. Vse se je začelo že pred adventom z izdelovanjem adventnih venčkov, nadaljevalo pa ob sredah na skupnih večerih molitve in adoracije. Preko zooma smo se tako kljub fizični oddaljenosti lahko povezale med seboj in s prihajajočim Kristusom. Zame so srečanja pomenila doživeto pripravo na ta praznik in ponudila priložnost za globlji razmislek o Božji besedi v adventnem času. Še posebej lepo pa je bilo, ker smo lahko molitev sooblikovale vse študentke vsaka na svoj način. Organizacija je poteka sicer res drugače, kot bi sicer, nam je pa prav ta posebna izkušnja omogočila še bolj inovativno sodelovanje in medsebojno povezovanje. 🙂

študentka v ŠDAD