Risarski krožek v ŠDAD

Na pobudo študentke, ki obiskuje Akademijo za likovno umetnost, se je v našem študentskem domu začel risarski oz. umetniški krožek. Začeli smo s tehniko svinčnika. Motivi pa se iz tedna v teden spreminjajo. Od človeškega telesa do arhitekture starega mestnega jedra, ki iz terase kar kliče po upodobitvi na papir.

Dobrodošel je res vsak, ki si želi v svojem tednu vzeti čas za ustvarjanje.